Documenten
Algemeen
Reglement JSF
Onkostennota clubniveau
Overzicht onkosten(Excel)
Leidraad jeugdbeleidsplan

Laureaten

ethiek in de jeugdsport

panathlonverklaring


Jeugdsportfonds
Federatie API = Nele Put - nele.put@okrasportplus.be.
Om de kwaliteit van de jeugdwerking te verhogen, is er het jeugdsportfonds krachtbal. Via een clubdossier wordt de jeugdwerking van de clubs geëvalueerd. Op basis van de behaalde dossierscore wordt ook een jaarlijks te bepalen bedrag aan jeugdsubsidie verdeeld onder de clubs met jeugdwerking. Wie meer dan 75% van de punten scoort, krijgt bovendien het gouden kidsclub logo, wie tussen de 55 en 75% haalt, krijgt het zilveren kidsclub logo.

Na de beleidsperiode 2013-2016, kregen we ook groen licht voor de beleidsperiode 2017-2020!
Er wordt aandacht besteed aan:

Algemeen :
info mbt aantallen jeugdspelers / aantallen jeugdploegen / procentueel aandeel jeugd in ledenaantal / aantal ploegen in competitie / doorstromingsmogelijkheden / (gediplomeerde) trainers
Enkele aandachtspunten
=> Veel jeugdspelers / (procentueel) aandeel jeugd in de vereniging is hoog
=> Er zijn doorstromingsmogelijkheden van jeugdspelers (in elke jeugdcat. een ploeg)
=> Er zijn veel gediplomeerde en actieve jeugdtrainers / er kan getraind worden in kleine groepen

Competitie :
enkele aandachtspunten :
=> Er wordt voldoende vaak en intens getraind
=> Jeugdspelers spelen effectief in de jeugdcompetitie
=> Er is opvolging mbt deelname van de jeugdspelers a.d. trainingen / spelers worden gemotiveerd om deel te nemen
=> Forfaits worden zoveel mogelijk vermeden
=> Er is aandacht voor fair-play
=> De vaardigheden van de jeugdspelers worden geëvalueerd.

Organisatie :
Enkele aandachtspunten :
=> Er is een jeugdcoördinator met VTS diploma
=> Er is een jeugdverantwoordelijke
=> Er zijn minstens 2 specifieke trainersvergaderingen
=> De voorbereiding op de competitie start tijdig
=> Er wordt deelgenomen aan bijscholingen( van de federatie)
=> Er is actieplan voor de jeugd

Communicatie :
Enkele aandachtspunten:
=> Er zijn infosessies voor de ouders / welkomstpakket / lijst met clubinfo / ...
=> Er is een webpagina/-site specifiek voor de jeugd
=> Er is voldoende/regelmatig communicatie met jeugdspelers / ...

Promotie :
Enkele aandachtspunten:
=> Er wordt deelgenomen aan minikrachtbaltornooien op woensdagnamiddag
=> Er worden initiaties gegeven in de plaatselijke scholen/verenigingen/...
=> Er wordt deelgenomen aan promotionele activ. van de federatie
=> Het clubgevoel wordt versterkt door extrasportieve organisaties
=> Nieuwe leden kunnen enkele testtrainingen volgen

Interessant:

  • Ethisch Sporten => klik hier


  •